Zarząd

cropped-logo.jpg

Zarząd
Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych
"START"

Przewodniczący Zarządu
Jerzy Jankowskicropped-logo.jpg
zarzad

Zastępca przewodniczącego d/s organizacyjnych
Tadeusz Karpiński
Zastępca przewodniczącego d/s sportowych
Zbigniew Lewkowicz
Zastępca przewodniczącego

Bogdan Lotko

Członkowie zarządu:
Maciej Skocz
Andrzej Drelich
Sylwia Kubaj
Ryszard Rogala
Janusz Woźny