Samodzielni i skuteczni

Szanowni Państwo,

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, zaprasza Państwa do złożenia oferty
na dostarczenie odżywek na potrzeby realizacji konkursu „Samodzielni i skuteczni.”współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Zamawiający

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” ul. Drzymały 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: 95 7200 679

fax: 95 7200 679

www.start.gorzow.pl


Odbiorca:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

 

Zapytanie ofertowe

DATA WPROWADZENIA OFERTY: 27.06.2018r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” składa  zamówienie na dostarczenie:

- 106 szt. -  Olimp Chela-Mag 25 ml

w tym

- 24 sz. o smaku orange,

- 82 szt. o smaku cherry.

- 12 szt. - Olimp Gold Vit C 1000  30 kapsułek

- 10 szt. - Nutrend Flexi 500 ml zestaw

- 16 szt. – Olimp Creatine 400 kapsułek

- 16 szt. – Olimp Vita Min Multi&Min 60 kapsułek

- 12 szt. – Olimp BCAA Xpl 500g orange

- 6 szt. - TREC Vit D3+K2 Mk-7 60 kapsułek

- 8 szt. – TREC CM 3 500g pineaple

- 11 szt. – Nutrend Unisport 1000 ml

w tym:

- 3 szt. pomarańcza,

- 8 szt. owoce mix.

 

 

 

Zamówienie należy dostarczyć do siedziby klubu:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” ul. Drzymały 10

66-400 Gorzów Wlkp.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  do 15.12.2018r.

KRYTERIA OCENY ZAMÓWIENIA:  Organizator postępowania przy ocenie Ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto (wartość brutto) przedstawioną przez Wykonawcę, która musi obejmować całkowity koszt Przedmiotu Zamówienia wraz z podatkiem VAT, wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, transport, ewentualne upusty i rabaty oraz pozostałe składniki cenotwórcze. Cena Oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie.

W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. Cena stanowi 80% wagi kryterium wyboru oferty. Jakość – zgodność produktu z zapytania stanowi 10% wagi kryterium a pozostałe 10% stanowi termin płatności.  Możliwość rozdzielenia zamówienia na 3 transze dostarczania odżywek
i wystawiania faktur.

WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: brak realizacji w terminie.

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

Cena  - 80 punktów

Jakość – 10 punktów

Termin płatności – 10 punktów

Całkowita ilość możliwych punktów do zdobycia - 100 punktów

TRYB SKŁADANIA OFERT: mailowo, na adres: start.gorzowwlkp@gmail.com

Powiadomienie oferentów prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia nastąpi mailowo na adres oferenta.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

06.07.2018r.