Ogólnopolskie zawody ON w Łucznictwie

Ogólnopolskie zawody ON w Łucznictwie

Ogólnopolskie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Łucznictwie

24-25.09.2021 Gorzów Wlkp.

I. Cel zawodów:

1. Integracja środowiska łuczniczego.
2. Wyłonienie indywidualnych zwycięzców wśród kobiet i mężczyzn.
3. Ocena poziomu sportowego zawodników poszczególnych klubów.
4. Rehabilitacja poprzez sport.
5. Popularyzacja łucznictwa w województwie.

II. Organizator:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” w Gorzowie Wlkp. na zlecenie
Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START”, ul. Konwiktorska 9/2, 01-982
Warszawa

III. Termin i miejsce zawodów:

Tory Łucznicze GZSN „START’ Gorzów Wlkp. ul. Poznańska 32, teren Zespołu Szkół
Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp.

IV. Zakwaterowanie i wyżywienie

Organizator zapewnia zakwaterowanie w dniach 24-25.09.2021 oraz wyżywienie od
kolacji w dniu 24.09.2021r. do kolacji w dniu 25.09.2021r. a także ubezpieczenie
uczestników. Zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel „Mieszko” ul. Kos. Gdyńskich 82 w
Gorzowie Wlkp.

IV. Uczestnictwo:
1. Prawo startu w zawodach mają: zawodnicy niepełnosprawni i zawodnicy wyczynowi
2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie aktualnej książeczki zdrowia
sportowca.
3. Zawodnicy powinni mieć przynależność klubową lub być niezrzeszonymi i mieć
zaproszenie od klubu „START” Gorzów Wlkp.

V. Inne postanowienia.

– czas trwania serii w kwalifikacjach: 4 minuty
– czas trwania serii w eliminacjach: 2 minuty
– tarcze na dystansie 70m – średnica 122 cm,
– tarcze na dystansie 50m – średnica 80 cm (do 5 pkt),
– tarcze na dystansie 30m – średnica 80 cm (do 5 pkt),

VI. Program zawodów – konkurencje:

1. Zawody zostaną przeprowadzone w kategorii OPEN (kobiety i mężczyźni razem) w trzech konkurencjach:

– łuki klasyczne – 70m (OPEN)
– łuki bloczkowe – 50m (OPEN)
– kategoria weteranów Invictus Games i Masters 60+. Łuki klasyczne i bloczkowe razem.
Łuk klasyczny tarcza 122 cm
Łuk bloczkowy tarcza 80 cm (do 5 pkt)

VII. Klasyfikacja indywidualna w konkurencji OIR FITA
– zawodnicy strzelają z łuków klasycznych oraz z łuków bloczkowych
– runda kwalifikacyjna 2 x 36 strzał dla konkurencji łuków klasycznych i bloczkowych
Open
– runda kwalifikacyjna dla konkurencji Weteranów i Masters 2 x 18 strzał (serie 3
strzałowe)

– runda eliminacyjna – 70 m – system setowy (uzyskanie minimum 6 punktów wygrywa)
– runda eliminacyjna – 50 m – system punktowy (5 serii 3 strzałowych)
– runda eliminacyjna – 30 m – system setowy (uzyskanie minimum 6 punktów wygrywa)

VII. Sposób przeprowadzenia zawodów:
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ogólnymi PZŁucz. I WA, IPC
oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29.05.2020 w sprawie
ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z ustanowieniem stanu
epidemii (Dz.U. 2019r.POZ.1495 oraz 2020r.poz.284,322,374,567,875 i 964. )
2. Konkurencje odbędą się – według ogólnych zasad i możliwości organizatora.

VIII. Punktacja i nagrody:
1. Indywidualnie za zajęcie miejsc I – III puchary i nagrody rzeczowe.

IX. Komisja sędziowska:
Komisję sędziowską stanowią osoby licencjonowane przez PZŁucz. – 3 sędziów

X. Zasady finansowania:
1. Koszty związane zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem, organizacją i
przeprowadzeniem zawodów pokrywa organizator ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz ze środków GZSN
,,START”
2. Opłata startowa – bezpłatnie
3. Koszty przejazdów na zawody zawodników pokrywają macierzyste jednostki
organizacyjne.

XI. Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia klubów i zawodników (przy nazwisku prosimy podać konkurencję)
należy przesłać – mailowo do biura Organizatora w terminie do 17 września 2021r na
adres: Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych "START" ul. Drzymały 10, 66-400
Gorzów Wlkp. tel. 95 72 00 679 e- mail: start.gorzowwlkp@gmail.com
Do zgłoszeń proszę dołączyć skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Zgłoszenia nadesłane bez orzeczeń nie będą brane pod uwagę.

XII. Komisja weryfikacyjno – odwoławcza:
We wszystkich sprawach spornych i nie ujętych w regulaminie decydować będzie
Organizator.

XIII. Postanowienia ogólne:

1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: trenerzy i kierownicy ekip.
2. Na zawodach obowiązuje strój sportowy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i ich następstwa oraz za rzeczy
zgubione.
4. W zależności od warunków pogodowych i ilości zgłoszonych zawodników program
zawodów może ulec zmianie.
6. Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu Organizacyjnego przysługuje
organizatorowi.
7. Opieka medyczna – ratownik medyczny.
8. Organizator ma ograniczoną ilość miejsc na zawody.

XIV. Plan zawodów.

Piątek 24.09.2021
– przyjazd ekip do hotelu Mieszko w godz. 14.00-18.00
– 19.00 – kolacja

Sobota 25.09.2021
7:00 – 8:00 – śniadanie
9:00 – 9:30 – otwarte tory dla wszystkich
9:45 – 12:30 – strzelanie kwalifikacyjne 70 m, 50 m i 30 m
11.00 – 11.30 – Uroczyste otwarcie zawodów
13:00 – 14.30 – Przerwa obiadowa – obiad na torach łuczniczych (catering)
14.30 – 16.00 – Runda eliminacyjna we wszystkich konkurencjach
16.30 – 17.00 – podsumowanie zawodów i wręczenie nagród oraz zakończenie zawodów

Ze sportowym pozdrowieniem

Data

24 - 25 wrz 2021
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Zawody

Lokalizacja

Tory Łucznicze GZSN Start, Teren Zespołu Szkół Ogrodniczych
Poznańska 32, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Kategoria