Puchar Polski – I Runda Parapływackiego Grand Prix Polski

Puchar Polski – I Runda Parapływackiego Grand Prix Polski

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

PUCHAR POLSKI 

I RUNDA PARAPŁYWACKIEGO GRAND PRIX POLSKI

Gorzów Wlkp. 13–15.05.2022

 

 • Cel zawodów:

 

– stworzenie prestiżowego cyklu imprez pływackich dla osób niepełnosprawnych,

– wyłonienie najlepszych zawodników w Polsce wśród kobiet i mężczyzn,

– promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu,

– utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych niepełnosprawnych pływaków,

– weryfikacja stopnia wyszkolenia zawodników należących do poszczególnych klubów sportowych,

– propagowanie sportowej rywalizacji jako skutecznej formy rehabilitacji,

– popularyzacja pływania w środowisku osób niepełnosprawnych,

– integracja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych.

 

 1. Termin i miejsce zawodów:


Zawody odbędą się w dniach 14-15.05.2022r. na Basenie Olimpijskim w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Słowiańskiej 14  w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym „Słowianka”(długość pływalni 50 m, ilość torów 8, elektroniczny pomiar czasu, temperatura wody 25- 27°C).

 

 • Organizator:

 

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Konwiktorska 9 lok.2, 00-216 Warszawa

 

Osoba odpowiedzialna: Marcel Jarosławski
tel. 570 570 948, e-mail: marcel.jaroslawski@pzsnstart.eu

 

 1. Współorganizator:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” w Gorzowie Wlkp.

 1. Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. 95 7 200 679

e-mail: start.gorzowwlkp@gmail.com

 

 1. Zasady finansowania:

 

Koszty związane z organizacją, wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników oraz przeprowadzeniem Pucharu Polski  I Rundy Parapływackiego Grand Prix Polski pokrywa Organizator ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Koszty przejazdów na zawody zawodników pokrywają macierzyste jednostki organizacyjne.

 

 1. Zasady uczestnictwa:

 

 • uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcją narządu ruchu
  i wzroku zrzeszeni zakwalifikowani do klas startowych zgodnie z przepisami WPS oraz PZSN START,
 • nieuzasadnione wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje nałożenie kary regulaminowej w wysokości 50,00 zł,
 • zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia kary regulaminowej w przypadku choroby lub kontuzji, potwierdzonej przez obsługę medyczną zawodów,
 • każdy zawodnik ma obowiązek startu w minimum 3 konkurencjach indywidualnych,
 • nie dopuszcza się startów poza konkurencją, 
 • Organizator dopuszcza w wybranych konkurencjach możliwość startu zawodników z klasą S/SB/SM/S14 oraz klasą AB to jest zawodników bez klasyfikacji medycznej, ale posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, 
 • W przypadku dużej ilości zawodników chcących wziąć udział w Pucharze Polski I Rundzie Parapływackiego Grand Prix Polski Organizator ma prawo ograniczenia ilości osób mogących wziąć udział w zawodach.

 

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów:

 

 • przeprowadzone są konkurencje objęte programem XVII Letnich Igrzysk Paraolimpijskich
  w Paryżu,
 • organizator może przeprowadzić dodatkowe konkurencje poza klasyfikacją Parapływackiego Grand Prix Polski,
 • konkurencje przeprowadzone są seriami na czas,
 • serie ustalone są wg zgłoszonych czasów,
 • pomiar czasu elektroniczny,
 • szczegółowe programy rozgrywanych konkurencji zostaną opublikowane przez Organizatorów poszczególnych mitingów w Komunikatach Organizacyjnych,
 • obowiązują przepisy World Para Swimming.

 

 1. Zgłoszenia:

 

Ilościowe oraz imienne zgłoszenia zawodników  oraz członków ekipy należy przesłać w terminie podanym przez organizatora w Komunikacie Organizacyjnym na podany adres mailowy: start.gorzowwlkp@gmail.com.

 

Zgłoszenia do konkurencji:

Zgłoszenia do konkurencji należy przesłać na adres mailowy: zawody@slowianka.pl w edytorze zgłoszeń lxf do 06.05.2022r. 

Plik do pobrania ze strony  http://livetiming.pl/ 

 

 1. Postanowienia ogólne:

 

 • Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, obsługa medyczna, trenerzy, kierownicy ekip, zawodnicy oraz pozostali uczestnicy Pucharu Polski I Rundy Parapływackiego Grand Prix Polski. 
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez Organizatora.
 • Organizator zastrzega możliwość odwołania Pucharu Polski I Rundy Parapływackiego Grand Prix Polski. w ostatniej chwili, spowodowane rozporządzeniem lub decyzją Rządu związane
  z obostrzeniami wobec rozprzestrzeniającej się pandemii Covid – 19,
 • Puchar Polski odbędzie się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

 

 1. Zgłoszenia do zawodów:

 

 • Zgłoszenia ilościowe należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 27.04.2022r. Jednocześnie prosimy o podanie ilości osób które będą przewidziane do klasyfikacji medycznej,
 • Zgłoszenia imienne należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 06.05.2022r.

Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną na adres: 

start.gorzowwlkp@gmail.com 

 • Do zgłoszeń należy obowiązkowo dołączyć  skan orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Kontakt telefoniczny: 

Trener koordynator – Jacek Stasiak 511-930-353

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” 95 7 200 679

 

Organizator bardzo prosi o rozsądne zgłaszanie osób towarzyszących, jeżeli zaistnieje potrzeba będzie dokonana weryfikacja osób, ewentualnie proponować będziemy pobyt na własny koszt.

 

W zgłoszeniu prosimy zaznaczyć: 

 • zawodników poruszających się na wózkach,

 

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie:

 

Organizator zapewnia zakwaterowanie w Gorzowie Wlkp. w dniach 13-15.05.2022r oraz wyżywienie
od kolacji w dniu 13.05.2022r. do obiadu w dniu 15.05.2022r. a także ubezpieczenie uczestników. Dokładne miejsce zakwaterowania zostanie podane w późniejszym terminie. Każda jednostka otrzyma informację e-mailem gdzie zostanie zakwaterowana.

 


 1. Odprawa techniczna:

 

Odprawa techniczna kierowników ekip i trenerów odbędzie się stacjonarnie. Miejsce zostanie wskazane
w późniejszym terminie.

Szczegółowy program zawodów otrzymują kierownicy ekip w dniu przyjazdu, w teczkach na recepcji
w hotelu.  

 1. Program zawodów:

Dnia 13.05.2022r (Piątek)

15:00-20:00 przyjazd ekip

20.30              odprawa techniczna 

 

Blok I –  14.05.2022r (Sobota)

 

Rozgrzewka: 08:30 -09:30                                                           

Ceremonia otwarcia: 09:30             

Zawody: 09:45

Konkurencja 1 50 m stylem dowolnym kobiet Klasy S1-S13

Konkurencja 2 50 m stylem dowolnym mężczyzn Klasy S1- S13

Konkurencja 3 50 m stylem dowolnym kobiet Klasy AB

Konkurencja 4 50 m stylem dowolnym mężczyzn Klasy AB

Konkurencja 5 100 m stylem klasycznym kobiet Klasy SB1-SB14

Konkurencja 6 100 m stylem klasycznym mężczyzn Klasy SB1-SB14

Konkurencja 7 50 m stylem motylkowym kobiet Klasy S1-S13

Konkurencja 8 50 m stylem motylkowym mężczyzn Klasy S1-S13

Konkurencja 9 400 m stylem dowolnym kobiet Klasy S6-S14

Konkurencja 10 400 m stylem dowolnym mężczyzn Klasy S6-S14

Konkurencja 11 4 x100 m stylem zmiennym kobiet sztafeta Open

Konkurencja 12 4 x100 m stylem zmiennym mężczyzn sztafeta Open 

 

Blok II –  14.05.2022r (Sobota)

 

Rozgrzewka: 14:45 -15:45                       

Zawody: 16:00                       

Konkurencja 13 100 m stylem dowolnym kobiet Klasy S1-S14

Konkurencja 14 100 m stylem dowolnym mężczyzn Klasy S1-S14

Konkurencja 15 50 m stylem klasycznym kobiet Klasy SB1-SB13

Konkurencja 16 50 m stylem klasycznym mężczyzn Klasy SB1-SB13

Konkurencja 17 100 m stylem grzbietowym kobiet Klasy S1-S14

Konkurencja 18 100 m stylem grzbietowym mężczyzn Klasy S1-S14

Konkurencja 19 100 m stylem motylkowym kobiet Klasy S1-S14

Konkurencja 20 100 m stylem motylkowym mężczyzn Klasy S1-S14

Konkurencja 21 4 x 100 m stylem dowolnym kobiet sztafeta Open

Konkurencja 22 4 x 100 m stylem dowolnym mężczyzn sztafeta Open

 

Blok  III – 15.05.2022r (Niedziela)

 

Rozgrzewka:  8:45 – 9:45                                                                   

Zawody: 10:00                             

Konkurencja 23 50 m stylem grzbietowym kobiet Klasy S1-S13

Konkurencja 24 50 m stylem grzbietowym mężczyzn Klasy S1-S13

Konkurencja 25 50 m stylem grzbietowym kobiet Klasa AB

Konkurencja 26 50 m stylem grzbietowym mężczyzn Klasa AB

Konkurencja 27 150 m indywidualnie stylem zmiennym kobiet Klasy SM1-SM4

Konkurencja 28 150 m indywidualnie stylem zmiennym mężczyzn Klasy SM1-SM4 

Konkurencja 29 200 m indywidualnie stylem zmiennym kobiet Klasy SM5-SM14

Konkurencja 30 200 m indywidualnie stylem zmiennym mężczyzn Klasy SM5-SM14 

Konkurencja 31 200 m stylem dowolnym kobiet Klasy S1-S14

Konkurencja 32 200 m stylem dowolnym mężczyzn Klasy S1-S14

Konkurencja 33 4 x 50 m stylem dowolnym sztafeta mieszana Open

 

 1. Nagrody

 

 • Konkurencje indywidualne będą rozgrywane, jako „konkurencje wielu klas z systemem punktowym” a medale będą przyznawane za miejsca I – III zawodniczkom i zawodnikom
  na podstawie uzyskanych punktów World Para Swimming. 
 • Nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki (I – III miejsce) z poszczególnych klas na podstawie sumy punktów World Para Swimming z trzech najlepszych startów. Zawodnicy klasyfikowani będą na podstawie klasy startowej S. Jeżeli zawodnik posiada klasę startową SB i/lub SM inną niż S, to jego wyniki z konkurencji w stylu klasycznym i zmiennym zaliczane będą
  do jego klasyfikacji w klasie S.
 • W klasyfikacji najlepszych zawodników obowiązuje zasada „minus jeden”, co oznacza, że jeżeli liczba zawodników rywalizujących w zawodach w danej klasie startowej, kategorii płci jest mniejsza niż cztery to przyznaje się o jeden medal mniej niż liczba rywalizujących  zawodników. Na przykład, gdy w klasie S1 mężczyzn rywalizuje trzech zawodników, to przyznaje się tylko dwa medale. W celu umożliwienia zawodnikom wszystkich klas walki o medale, organizator zastrzega sobie możliwość połączenia wybranych klas startowych w klasyfikacji najlepszych zawodników
  i przyznanie jednego kompletu medali w tej połączonej klasyfikacji. Na przykład, gdy w klasie S3 kobiet rywalizują dwie zawodniczki, to możliwe jest połączenie klas  S3 z S4 i przyznanie jednego kompletu medali w klasyfikacji S3-4. Decyzja o połączeniu klas startowych zostanie podjęta po analizie ostatecznych zgłoszeń do zawodów i zakomunikowana najpóźniej w trakcie odprawy technicznej – on line. W wyjątkowej sytuacji wycofania się zawodników z zawodów po odprawie technicznej, organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu łączenia klas startowych.
 • Konkurencje sztafetowe będą rozgrywane jako „konkurencje jednej klasy”, a medale będą przyznawane zawodnikom za miejsca I – III na podstawie uzyskanych czasów. Medale
  w konkurencjach sztafetowych przyznawane będą z zasadą „minus jeden”. 
 • Dla 3 najlepszych zawodniczek i 3 najlepszych zawodników w klasyfikacji OPEN Pucharu Polski I Rundy Parapływackiego Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych Organizator przewiduje wręczyć puchary.

 

Organizator

 

Pliki do pobrania:

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Puchar Polski I Runda Parapływackiego GPP

zgłoszenie imienne Puchar Polski I Runda Parapływackiego GPP

zgłoszenie ilościowe Puchar Polski I Runda Parapływackiego GPP

Klauzula informacyjna_zgody_imprezy RODO

Data

13 - 15 maj 2022
Expired!

Czas

All Day

Etykiety

Zawody
Kategoria