Spartakiada Integracyjna Kłodawa

Spartakiada Integracyjna Kłodawa

Regulamin
XIV INTEGRACYJNEJ SPARTAKIADY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kłodawa, 24-25.09.2021r.

I. CEL
– integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
– rozbudzanie poprzez działania integracyjne własnej aktywności osób niepełnosprawnych,
– zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych,
– rekrutacja osób niepełnosprawnych do organizowanych przez nasz Związek zajęć sportowych,
– propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,
– podejmowanie aktywności ruchowej przez jak największą liczbę osób niepełnosprawnych,

II. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy integracyjnej jest:
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” w Warszawie,
natomiast współorganizatorem jest:
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel./ 095/720 06 79; e-mail: start.gorzowwlkp@gmail.com

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się na terenie GOKu w Kłodawie, ul. Jeziorna 7,
2. Przyjazd ekip w dniu 24.09.2021r. w godzinach porannych.

IV. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikami będą dzieci i młodzież ze szkół województwa lubuskiego, sportowcy, działacze
GZSN ,,Start” Gorzów Wlkp. oraz osoby niepełnosprawne zrzeszone w organizacjach
pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych, a także osoby pełnosprawne.

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami poszczególnych dyscyplin.
– system przeprowadzania konkurencji uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników.

VI. DYSCYPLINY
1. Łucznictwo
Szkoła podstawowa w kategorii
Dziewcząt klas 4 – 6 i Chłopców klas 4 – 6
2. Szachy
klasa 4-6 chłopców
klasa 4-6 dziewcząt

3. Pchnięcie kulą z pozycji siedzącej
– Szkoły podstawowe kl. IV-VI w kategorii Dziewcząt i Chłopców,
4. Blok rekreacyjno – sportowy
– Szkoły podstawowe klas 4-6 w kategorii Dziewcząt i Chłopców.

VII. NAGRODY
1. Nagrody zostaną przyznane 3 najlepszym zawodnikom w każdej konkurencji.

VIII. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty związane z organizacją zawodów tj. wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie,
pokrywa Organizator.

IX. ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w Spartakiadzie proszone są o telefoniczne zgłoszenie do dn.
22.09.2021r. pod nr telefonu: (95) 720 06 79 lub osobiście w siedzibie Gorzowskiego Związku
Sportu Niepełnosprawnych „START” przy ul. Drzymały 10 w Gorzowie Wlkp., a także poprzez e-
mail: start.gorzowwlkp@gmail.com

XI. SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Organizator zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego sprawozdania i pełnego kompletu
wyników
w terminie do 14 dni po zakończeniu zawodów.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA
UCZESTNIKÓW INTEGRACYJNEJ SPARTAKIADY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START" z siedzibą w
Gorzowie Wlkp., przy ul. Drzymały 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000120913, adres e-
mail: start.gorzowwlkp@gmail.com
1) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:
– art., 6 ust.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego na administratorze,
– art. 6. ust. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na marketingu
bezpośredni naszych produktów i usług, badanie preferencji w celu przygotowania ofert,
produktów i usług dostosowanych do potrzeb, dochodzenie lub obronę przed
roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na pytania lub wnioski, badanie satysfakcji klientów,
wsparcie
i rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
– art. 9 ust.1 lit. a i d RODO w związku z prowadzoną działalnością statutową polegającą
na wsparciu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
w celach związanych z prowadzoną działalnością statutową stowarzyszenia
polegającą na wsparciu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
2) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych – podwykonawcy, podmioty świadczące usługi
księgowe, kadrowe, transportowe oraz kurierskie na rzecz Administrator.

PROGRAM MINUTOWY

Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

Kłodawa, 24 – 25.09.2021r.

24.09.2021r. (piątek)
09:15 zbiórka uczestników
9:30 uroczyste otwarcie zawodów
9:45 zawody sportowe
11:00 – 12:30 obiad
12:30 – zakończenie dnia zawodów
25.09.2021r. (sobota)
07:30 – 09:00 śniadanie
10:00 – 11:00 uroczyste podsumowanie zawodów
12:00 – wyjazd uczestników

Data

24 - 25 wrz 2021
Expired!

Czas

08:00 - 18:00

Lokalizacja

Boisko sportowe
Kłodawa
Kategoria