Oferta1

Szanowni Państwo,

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, zaprasza Państwa do złożenia oferty
na dostawę worków bawełnianych na potrzeby realizacji konkursu „

Szanowni Państwo,

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, zaprasza Państwa do złożenia oferty
na dostawę worków bawełnianych na potrzeby realizacji konkursu „Kierunek AKTYWNOŚĆ”  Cykl imprez integracyjnych – sportowych dla osób niepełnosprawnych realizowany przez GZSN START dla osób niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zamawiający

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

  1. DRZYMAŁY 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: 95 7200 679

www.start.gorzow.pl

Odbiorca:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

Zapytanie ofertowe

DATA WPROWADZENIA OFERTY: 10.07.2020r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” składa  zamówienie na następujące rzeczy:

1) worek bawełniany w kolorze niebieski/granat (poglądowe zdjęcie poniżej) z wykonaniem projektu, który po zaakceptowaniu przez GZSN „START” zostanie wykonany na worku.

Na worku należy wykonać nadruk:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

„Cykl imprez integracyjnych – sportowych dla osób niepełnosprawnych”


Loga do zamieszczenia: 
PFRON, Ministerstwo Sportu, Lubuskie warte zachodu, PZSN „START” Warszawa, GZSN „START”

Razem: 301 sztuk

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  do 20.08.2020r.

KRYTERIA OCENY ZAMÓWIENIA:  Organizator postępowania przy ocenie Ofert

będzie brał pod uwagę cenę brutto (wartość brutto) przedstawioną przez Wykonawcę, która musi obejmować całkowity koszt Przedmiotu Zamówienia wraz z podatkiem VAT, wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, transport, ewentualne upusty i rabaty oraz pozostałe składniki cenotwórcze. Cena Oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie.

W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. Cena stanowi 80% wagi kryterium wyboru oferty. Jakość – zgodność produktu z zapytania stanowi 10% wagi kryterium a pozostałe 10% stanowi termin płatności.

WYKLUCZENIE Z MOZLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: brak realizacji w terminie.

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

Cena  – 80 punktów

Jakość – 10 punktów

Termin płatności – 10 punktów

Całkowita ilość możliwych punktów do zdobycia – 100 punktów

TRYB SKŁADANIA OFERT: mailowo, na adres: start.gorzowwlkp@gmail.com

Powiadomienie oferentów prowadzonego postepowania w sprawie zamówienia nastąpi mailowo na adres oferenta.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.07.2020r.

”  Cykl imprez integracyjnych – sportowych dla osób niepełnosprawnych realizowany przez GZSN START dla osób niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zamawiający

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

ul. Drzymały 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: 95 7200 679

www.start.gorzow.pl

Odbiorca:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

Zapytanie ofertowe

DATA WPROWADZENIA OFERTY: 10.07.2020r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” składa  zamówienie na następujące rzeczy:

1) worek bawełniany w kolorze niebieski/granat (poglądowe zdjęcie poniżej) z wykonaniem projektu, który po zaakceptowaniu przez GZSN „START” zostanie wykonany na worku.

Na worku należy wykonać nadruk:

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

„Cykl imprez integracyjnych – sportowych dla osób niepełnosprawnych”


Loga do zamieszczenia: 
PFRON, Ministerstwo Sportu, Lubuskie warte zachodu, PZSN „START” Warszawa, GZSN „START”

Razem: 301 sztuk

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  do 20.08.2020r.

KRYTERIA OCENY ZAMÓWIENIA:  Organizator postępowania przy ocenie Ofert

będzie brał pod uwagę cenę brutto (wartość brutto) przedstawioną przez Wykonawcę, która musi obejmować całkowity koszt Przedmiotu Zamówienia wraz z podatkiem VAT, wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, transport, ewentualne upusty i rabaty oraz pozostałe składniki cenotwórcze. Cena Oferty musi zostać wyrażona cyfrowo i słownie.

W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. Cena stanowi 80% wagi kryterium wyboru oferty. Jakość – zgodność produktu z zapytania stanowi 10% wagi kryterium a pozostałe 10% stanowi termin płatności.

WYKLUCZENIE Z MOZLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: brak realizacji w terminie.

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

Cena  – 80 punktów

Jakość – 10 punktów

Termin płatności – 10 punktów

Całkowita ilość możliwych punktów do zdobycia – 100 punktów

TRYB SKŁADANIA OFERT: mailowo, na adres: start.gorzowwlkp@gmail.com

Powiadomienie oferentów prowadzonego postepowania w sprawie zamówienia nastąpi mailowo na adres oferenta.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

24.07.2020r.

Oferty

Comments are disabled.