PFRON 2022

Od stycznia 2022r. prowadzimy rekrutacje zawodników w ramach projektu:
Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”
Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Typ projektu: Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny
Nazwa zadania: Organizacja zajęć sekcji sportowych przez GZSN „START”

Termin realizacji: 01.01.2022 – 31.03.2023

 

Cel projektu
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zająć, które mają na celu:
– nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
– poprawę sprawności fizycznej beneficjentów;
– zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez sport;

 

Zasady rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu:
Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne ze znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniem niepełnosprawności, a także z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkujące województwo lubuskie.
Beneficjentem ostatecznym projektu może zostać każda osoba niepełnosprawna, niezależnie od płci, wieku, wykształcenia czy też stopnia czy rodzaju niepełnosprawności.

Zgłoszenie przyjmować będziemy:

 • drogą elektroniczną – email : start.gorzowwlkp@gmail.com
 • telefoniczną – 95 720 06 79
 • osobiście w placówce GZSN „START” – Gorzów Wlkp. ul. Drzymały 10
Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • zajęcia sekcji szachowej
 • zajęcia sekcji strzeleckiej
 • zajęcia sekcji pływania
 • zajęcia sekcji lekkoatletycznej
 • zajęcia sekcji łuczniczej
 • zajęcia sekcji tenisa stołowego
 • zajęcia sekcji kolarstwa
 • zajęcia sekcji ogólnorozwojowej
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z fizjoterapeutą

 

AKTUALNOŚCI DOTYCZACE REALIZOWANEGO PROJEKTU:

 Miejsce prowadzenia zajęć:

 • zajęcia sekcji szachowej:
  Siedziba GZSN „START” ul. Drzymały 10 , 66-400 Gorzów Wlkp.
 • zajęcia sekcji strzeleckiej:
  LOK ul. Kosynierów Gdyńskich 15 , 66-400 Gorzów Wlkp.,
  Siłownia Hotel Gracja ul. Dąbrowskiego 20B, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • zajęcia sekcji pływania:
  Basen Hotel Gracja ul. Dąbrowskiego 20B, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • zajęcia sekcji lekkoatletycznej
  Sala gimnastyczna Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 ul. Dunikowskiego 5, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  Siłownia Hotel Gracja ul. Dąbrowskiego 20B, 66-400 Gorzów Wlkp. ,
  Stadion Miejski ul Krasińskiego, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • zajęcia sekcji łuczniczej:
  Halowe tory Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 ul. Dunikowskiego 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
  Tory Łucznicze przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Poznańska 23, 66-400 Gorzów Wlkp.
  Siłownia Hotel Gracja ul. Dąbrowskiego 20B, 66-400 Gorzów Wlkp. ,
 • zajęcia sekcji tenisa stołowego:
  Sala GKS GORZOVIA ul. Jagiełły 11, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • zajęcia sekcji kolarstwa:
  Siłownia i sala gimnastyczna Hotel Gracja ul. Dąbrowskiego 20B, 66-400 Gorzów Wlkp. ,
  Jazda w terenie
 • zajęcia sekcji ogólnorozwojowej:
  Siedziba GZSN „START” ul. Drzymały 10 , 66-400 Gorzów Wlkp.
  Zajęcia w terenie
 • zajęcia z psychologiem:
  Siedziba GZSN „START” ul. Drzymały 10 , 66-400 Gorzów Wlkp.
 • zajęcia z fizjoterapeutą:
  Siedziba GZSN „START” ul. Drzymały 10 , 66-400 Gorzów Wlkp.

Projekt pn.„Organizacja zajęć sekcji sportowych przez GZSN „START””
jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”
Kierunek pomocy 3. Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
Tytuł projektu: Cykl imprez integracyjnych – sportowych dla osób niepełnosprawnych
Termin realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2022

Cel: Projekt obejmuje przygotowanie i realizację 6 imprez integracyjno- sportowych:

 • Ogólnopolskie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym, Gorzów Wlkp., 09-11.09.2022 r.
 • Puchar Polski I Runda Parapływackiego Grand Prix Polski, Gorzów Wlkp., 13-15.05.2022 r.
 • Gorzowska Spartakiada Paraolimpijska 2022, Gorzów Wlkp., 13-15.05.2022 r.
 • III Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski – Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce, Słubice, 10-12.06.2022r.
 • Ogólnopolskie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym- I Memoriał im. Jerzego Jankowskiego, Gorzów Wlkp., 26-28.08.2022 r.
 • Finale Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce – I Memoriał im. Jerzego Jankowskiego, Gorzów Wlkp., 23-25.09.2022 r.
 • Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, Gorzów Wlkp., 21-23.10.2022 r.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z klubów sportowych i innych organizacji, w których uprawiają powyższe dyscypliny sportowe. Zawodnicy niepełnosprawni uczestnicząc w tych imprezach mają możliwość walczyć o jak najlepsze wyniki sportowe, które pozwalają im zakwalifikować się do prestiżowych zawodów ogólnopolskich (jak Mistrzostwa Polski czy Puchary Polski), a także imprez międzynarodowych. Projekt ma charakter integracyjny, gdyż w organizowanych przez nasz Związek zawodach sportowych obok siebie startują zawodnicy niepełnosprawni osiągający znaczące sukcesy międzynarodowe jak również początkujący sportowcy niepełnosprawni, którzy biorą przykład od swoich bardziej zaawansowanych sportowo kolegów. Udział w projekcie pozwala osobom niepełnosprawnych na zwiększenie ich aktywności w takiej dziedzinie życia jaką jest sport.

Projekt pn.„Cykl imprez integracyjnych – sportowych dla osób niepełnosprawnych”
jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych