PFRON 2022

PFRON – środki finansowe na realizację zadań ustawowych określonych w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Od stycznia 2022r. prowadzimy rekrutacje zawodników w ramach projektu:
Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”
Kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
Typ projektu: Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny
Nazwa zadania: Organizacja zajęć sekcji sportowych przez GZSN „START”

Termin realizacji: 01.01.2022 – 31.03.2023
Cel i opis: Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu:
– nabywanie, rozwijani i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
– poprawa sprawności fizycznej beneficjentów;
– zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez sport

 

Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”
Kierunek pomocy 3. Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
Tytuł projektu: Cykl imprez integracyjnych – sportowych dla osób niepełnosprawnych
Termin realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2022
Cel: Projekt obejmuje przygotowanie i realizację 6 imprez integracyjno- sportowych:

  • Ogólnopolskie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Strzelectwie Sportowym, Gorzów Wlkp., 09-11.09.2022 r.
  • Puchar Polski I Runda Parapływackiego Grand Prix Polski, Gorzów Wlkp., 13-15.05.2022 r.
  • Gorzowska Spartakiada Paraolimpijska 2022, Gorzów Wlkp., 13-15.05.2022 r.
  • III Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski – Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce, Słubice, 10-12.06.2022r.
  • Ogólnopolskie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym- I Memoriał im. Jerzego Jankowskiego, Gorzów Wlkp., 26-28.08.2022 r.
  • Finale Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski Otwarty Miting Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce – I Memoriał im. Jerzego Jankowskiego, Gorzów Wlkp., 23-25.09.2022 r.
  • Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, Gorzów Wlkp., 21-23.10.2022 r.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z klubów sportowych i innych organizacji, w których uprawiają powyższe dyscypliny sportowe. Zawodnicy niepełnosprawni uczestnicząc w tych imprezach mają możliwość walczyć o jak najlepsze wyniki sportowe, które pozwalają im zakwalifikować się do prestiżowych zawodów ogólnopolskich (jak Mistrzostwa Polski czy Puchary Polski), a także imprez międzynarodowych. Projekt ma charakter integracyjny, gdyż w organizowanych przez nasz Związek zawodach sportowych obok siebie startują zawodnicy niepełnosprawni osiągający znaczące sukcesy międzynarodowe jak również początkujący sportowcy niepełnosprawni, którzy biorą przykład od swoich bardziej zaawansowanych sportowo kolegów. Udział w projekcie pozwala osobom niepełnosprawnych na zwiększenie ich aktywności w takiej dziedzinie życia jaką jest sport.