Zarząd GZSN „Start”

Dnia 30.09.2021roku podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego GZSN START,
został wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna na kolejną 4 letnią kadencje:

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Lewkowicz

Prezydium Zarządu
Wiceprzewodniczący d/s marketingu

Tadeusz Karpiński

Wiceprzewodniczący d/s organizacyjno-prawnych
Piotr Rychter

Wiceprzewodniczący d/s zarządzania i edukacji
Marek Piechowiak

Członek prezydium zarządu ds. sportu
Marek Konieczka

Członek  prezydium zarządu ds. dyscypliny
Milena Olszewska

Członkowie zarządu:

Maciej Skocz
Jacek Stasiak
Zbigniew Jachimowski
Maciej Szykuła

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Korzeniowska – Przewodnicząca
Bogdan Lotko – Członek
Maciej Lepiato – Członek