Zarząd GZSN „Start”

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Lewkowicz

Prezydium Zarządu
Zastępca przewodniczącego d/s organizacyjnych

Tadeusz Karpiński

Zastępca przewodniczącego d/s sportowych
Marek Konieczka

Zastępca przewodniczącego
Bogdan Lotko

Członkowie zarządu:
Andrzej Drelich
Sylwia Kubaj
Ryszard Rogala
Piotr Rychter
Janusz Woźny

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Korzeniowska – Przewodnicząca
Maciej Lepiato – Członek
Maciej Skocz – Członek